Használati feltételek

BEVEZETÉS A BOTOKRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSHOZ
 • 1. Ezek a használati feltételek (a továbbiakban a „megállapodás”) jogi megállapodást képeznek a BOTS (a Magyar Kereskedelmi Kamaránál 01-09-380529 számon bejegyzett BOTS Hungary Kft. jogi személy, székhelye: 1031 Budapest, Nánási út 39. E. ép. II. em. 926), és Ön („az ügyfél”/„Ön” között: bármely természetes vagy jogi személy, aki a BOTS által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi, igénybe vette vagy igénybe kívánja venni). 

  Adatvédelmi nyilatkozatunk (https://en.bots.io/legal/privacy-statement) és cookie-nyilatkozatunk (https://en.bots.io/legal/cookie-statement) a megállapodás szerves részét képezi, és Ön beleegyezik, hogy elolvassa, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti azokat.
 •  
A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA 
 • 2. A megállapodás szabályozza a BOTS mobilalkalmazás (a továbbiakban: „BOTS platform”) használatát és az ahhoz való hozzáférést, beleértve, de nem kizárólagosan, a BOTS platformon keresztül elérhető összes befektetési stratégiát és a BOTS platformon keresztül vagy azzal kapcsolatban elérhető összes kapcsolódó információt vagy tartalmat (a továbbiakban: „BOTS-tartalom”). A megállapodás szabályozza továbbá a 9. szakaszban meghatározott, az ügyfelek fiat pénzének az adott kriptovalutára történő átváltására és fordított irányban történő átváltásra irányuló közvetítői szolgáltatást, amelyet az euro2crypto (a BOTS on-ramp szolgáltatása) és a crypto2euro (a BOTS off-ramp szolgáltatása) nyújt.
 • 3. A megállapodás vonatkozik az ügyfelek és a BOTS közötti, bármilyen módon történő kommunikációra is, beleértve, de nem kizárólagosan, a BOTS által az ügyfelek számára a BOTS platformon, a BOTS weboldalon, harmadik felek platformjain (pl. elektronikus levelezési szolgáltatások) vagy a BOTS igazgatótanácsi tagjaival és alkalmazottaival történő személyesen történő kommunikációt, beleértve a BOTS ideiglenes alkalmazottait és ügynökeit, akik üzleti kapcsolatokat kezdeményeznek vagy létesítenek (a továbbiakban: „a BOTS képviselői”). 
 • 4. A megállapodás kizárólag a BOTS által jelenleg nyújtott, a 8. szakaszban leírt szolgáltatásokra vonatkozik. Ha a BOTS platformon keresztül további szolgáltatások válnak elérhetővé, a BOTS és a további szolgáltatásokat igénybe venni kívánó ügyfelek között új jogi megállapodás jön létre. A kiegészítő szolgáltatások igénybevételét az új jogi megállapodás fogja szabályozni.

FONTOS MEGJEGYZÉS
 • 5. Az „Elfogadom a szerződési feltételeket”" jelölőnégyzetre kattintva Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a megállapodást, mint az Ön és a BOTS közötti jogi megállapodás egyetlen irányadó dokumentumát. Emellett kifejezetten kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik jogi felhatalmazással a jelen megállapodás megkötésére, és teljes mértékben megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak és rendeleteknek. Ha nem ért egyet a megállapodással, akkor a 8. szakaszban leírtak szerint fel kell hagynia a BOTS által nyújtott szolgáltatások használatával. Az Ön felelőssége, hogy korlátozza a befektetéseiben okozott károkat. Ön jogosult arra, hogy a 22. szakasznak megfelelően kivonja pénzeszközeit a BOTS platformon keresztül használt bármely befektetési stratégiából.
   
 • 6. Felhívjuk figyelmét, hogy a következő kötelezettségek vonatkoznak Önre:
  A) Beleegyezik és kijelenti, hogy a BOTS által nyújtott szolgáltatásokat a 8. szakaszban leírtak szerint, a jelen megállapodással összhangban használja, és minden kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz.
  B) Vállalja, hogy a 8. szakaszban leírt, BOTS által nyújtott szolgáltatásokat nem használja semmilyen bűncselekményre vagy illegális tevékenységre. 
  C) Megerősíti, hogy a BOTS számára megadott összes információ pontos és teljes, és beleegyezik, hogy a BOTS-ot folyamatosan tájékoztatja, ha bármely megadott információ változik.
  D) Hozzájárul az információgyűjtéshez, és engedélyezi, hogy a BOTS nyilvántartást vezessen ezekről az információkról, amelyeket a GDPR-nak megfelelően tárolunk. További részleteket a BOTS adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://en.bots.io/legal/privacy-statement.
  E) Ön továbbá felhatalmazza a BOTS-ot, hogy közvetlenül vagy harmadik felek útján olyan vizsgálatokat végezzen, amelyeket a BOTS szükségesnek tart az Ön személyazonosságának ellenőrzéséhez. Amikor a BOTS ezeket a vizsgálatokat végzi, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy személyes adatai átadhatók a csalásmegelőző vagy pénzügyi bűnözéssel foglalkozó ügynökségeknek.

A BOTOK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
 • 7. A BOTS platform lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a BOTS platformon elérhető befektetési stratégiákon keresztül kriptovalutákba fektessenek. A BOTS platformon elérhető befektetési stratégiák olyan automatizált kereskedési stratégiák, amelyek valójában a kereskedők vagy fejlesztők (a továbbiakban „botkészítők”) által tervezett számítógépes programok, amelyek automatikusan vásárolnak és eladnak eszközöket egy meghatározott kereskedési stratégia és mutatók alapján (a továbbiakban „botok”).
 • 8. A BOTS a következő szolgáltatást kínálja:
  - platform a kriptovalutákba harmadik felek által létrehozott befektetési MI-stratégiák révén történő befektetéshez; 
  - a 9. szakaszban meghatározott közvetítői szolgáltatás az ügyfelek fiat pénzének az adott kriptovalutára történő átváltására és fordítva;
 • 9. Az ügyfelek fiat pénzének az adott kriptovalutára történő átváltására (és fordítva) vonatkozó közvetítői szolgáltatás magában foglalja a 20–22. szakasz szerinti be- és kifizetési megbízások folyamatának megszervezését és kezelését, valamint az ezzel kapcsolatos belső adminisztráció végrehajtását. 
 • 10. Az Ügyfelek fiat pénzének átváltása az Ügyfél által használni kívánt bot(ok) megfelelő kriptovalutájára, valamint az Ügyfelek kriptoeszközeinek fiat pénzre történő átváltása olyan szolgáltatás, amelyet a BOTS nem végez. Ennek a szolgáltatásnak a végrehajtását kiszervezik harmadik fél tőzsdei szolgáltatóknak, például a következőknek:
  - Binance; felhasználási feltételek (https://www.binance.com/en/terms) és adatvédelmi szabályzat (https://www.binance.com/en/privacy);
  - POLONIEX; felhasználási feltételek (https://poloniex.com/terms/) és adatvédelmi szabályzat (https://poloniex.com/privacy/);
  - Knaken; felhasználási feltételek (https://knaken.nl/voorwaarden) és adatvédelmi szabályzat (https://knaken.nl/privacyverklaring). 
 • 11. A BOTS platformon keresztül az ügyfelek közvetlenül is csatlakozhatnak az EU Internet venture B.V.-hez (kereskedelmi név: BANXA), egy kriptovaluta-váltó szolgáltatóhoz, amely az ügyfelek fiat pénzének az adott kriptovalutára történő átváltását közvetlenül biztosítja; ezáltal lemondva a BOTS által nyújtott közvetítői szolgáltatásról. A Bots platformra történő regisztrációval és a BANXA által nyújtott szolgáltatás igénybevételének választásával az ügyfelek elfogadják a BANXA felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát, amelyek a következő címen érhetők el: https://banxa.com/terms-of-use-agreement/ és https://banxa.com/privacy-policy/.
 • 12. Az ügyfelek a BOTS platformot „önálló befektetésre” is használhatják. Az ügyfelek dönthetnek befektetési irányelveikről azáltal, hogy olyan botokat választanak, amelyeket maguk is figyelemmel kísérhetnek a BOTS platformon keresztül, ahol lehetőség szerint 5 perces időközönként láthatják befektetéseik valós idejű értékét. Bármely adott időpontban előfordulhat, hogy a BOTS platformon feltüntetett befektetés értéke és a befektetés tényleges értéke között kis eltérés mutatkozik. 
  Továbbá az ügyfelek a bot lehetséges aktiválása előtt láthatják a bot visszamenőleges tesztelésen és a tényleges adatokon alapuló kockázati besorolását. Az ügyfelek minden befektetési döntést maguk hoznak meg. Ezt biztonságosan és gyorsan megtehetik a BOTS platformon keresztül, a 17–19. szakaszban leírtak szerint a bothozzárendelési megbízások megadásával. 
 • 13. A BOTS rövid ideig őrzi az ügyfelek titkosítási eszközeit, általában csak a tranzakciók időtartama alatt. Mindazonáltal a kriptovaluták nem kerülnek a BOTS birtokába csőd esetén. 
 • 14. Az ügyfelek bankszámlájukon keresztül utalhatnak át és vehetnek fel pénzt BOTS-fiókjukra/ról. Csak fiat pénzben utalhatnak át és fizethetik ki befektetésüket, valamint befektetésük eredményét ugyanabban a fiat valutában utalhatják vissza saját bankszámlájukra. Az ügyfelek nem zálogosíthatják el kriptovalutáikat harmadik feleknek. 
DÍJAK
 • 15. Felhívjuk figyelmét, hogy a BOTS ügyfeleinek a BOTS platform használatáért a következő díjakat kell fizetniük:
  A) Be- és kifizetési díjak: adminisztrációs díjak az összes be- és kifizetés lebonyolításához;
  B) Tranzakciós/kereskedési díjak: a platformdíjak, amelyek célja a botok használatának lehetővé tétele a 17–19. szakaszban leírtak szerinti bothozzárendelési megbízásokon keresztül, biztosítják a likviditást és a BOTS platform sikeres működését.
 • 16. A BOTS bármikor módosíthatja a BOTS platformra vonatkozó díjakat. A díjak esetleges kiigazításait az életbe lépés előtt közzéteszik a BOTS platformon. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem ért egyet a kiigazítással, megszakíthatja a kapcsolatot a BOTS-szal az általa használt botok leállításával és a BOTS platform bezárásával.

BOTHOZZÁRENDELÉSI MEGBÍZÁSOK
 • 17. A BOTS ügyfelei létrehozhatnak egy BOTS-fiókot, hogy hozzáférjenek a BOTS platformhoz és a BOTS által nyújtott szolgáltatásokhoz, a 8. szakaszban leírtak szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy egy BOTS-fiók létrehozásával az ügyfél a következőkkel bízza meg a BOTS-ot:
 •  A) azon botok használatának megszervezése, amelyeket az ügyfél döntése alapján a kriptovaluta-tőzsdéken használ majd;
 •  B ) a botok használatával kapcsolatos adminisztratív irányítási műveletek végrehajtása;

(ezt követően „bothozzárendelési megbízás(ok)”)

 • 18. A bothozzárendelési megbízás megadására akkor kerül sor, amikor az ügyfél a BOTS platformon keresztül jelzi, hogy a következők egyikét szeretné: „bot elindítása”, „bot tőkéjének növelése” vagy „bot leállítása”. A BOTS digitális nyilvántartást vezet az ügyfelei által a kiválasztott botokon keresztül kiadott valamennyi bothozzárendelési megbízásról. A forráskód és a botkészítők szellemi tulajdonának biztonsága érdekében azonban az ügyfelek a vásárlási és eladási pillanatokon és a leírt stratégián kívül semmilyen más információba nem nyerhetnek betekintést.
 • 19. Az összes bothozzárendelési megbízás végrehajtása a következő feltételekhez kötött:
 • A) A különböző ügyfelek hozzárendelési megbízásai összevonhatók. Abban az esetben, ha egy összevont megbízás csak részben valósul meg, a befektetés eredményét szétosztják azon ügyfelek között, akiknek a megbízásait ebben az esetben összevonták.
 • B) A megbízások nem haladhatják meg az ügyfél „rendelkezésre álló tőke” tárcáján lévő összeget.

BE- ÉS KIFIZETÉSI MEGBÍZÁSOK
 • 20. Az ügyfelek be- és kifizethetnek pénzt a BOTS számlájukról/ra.
 • 21. Az ügyfél hozzárendelési megbízásainak végrehajtása a következő feltételekhez kötött:
 • A) Az ügyfél megadja az összes kért információt a 25–26. szakaszban leírtak szerint.
 • B) Az ügyfél a BOTS platformon keresztül jelezte, hogy szeretne pénzt befizetni a BOTS-fiókjába.
 • 22. Az ügyfél pénzfelvételi megbízásainak végrehajtása a következő feltételekhez kötött:
 • A) Az ügyfél megadta az összes kért információt a 25–26. szakaszban leírtak szerint. Abban az esetben, ha az ügyfél nem adta meg a korábban kért információk egy részét vagy az összes információt, a BOTS és/vagy az adott kriptovaluta-tőzsdei szolgáltató jogosult elhalasztani a pénzfelvételi megbízás végrehajtását mindaddig, amíg az ügyfél meg nem adja az összes információt. 
 • B) Az ügyfél a BOTS platformon keresztül jelezte, hogy szeretne kifizetést kérni a BOTS-fiókjából. 
 • Abban az esetben, ha az ügyfél már nem rendelkezik okostelefonnal, elegendő információt tartalmazó levelet írhat a BOTS-nak, amelyben jelzi, hogy szeretné kivenni a pénzét a „rendelkezésre álló pénzeszközök” tárcából.

ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI LÉPÉSEK 
 • 23. A vonatkozó jogi kötelezettségeknek megfelelően a BOTS összegyűjti és feldolgozza ügyfeleinek személyes adatait. Az ügyfelek BOTS platformon történő magatartására az alkalmazandó kormányzati vagy szabályozó hatóságok törvényei, rendelkezései és szabályai vonatkoznak, beleértve, korlátozás nélkül, az összes alkalmazandó adóügyi, pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni rendelkezést (a továbbiakban: „pénzmosás elleni rendelkezések”), mint például a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, 2017. évi LIII. törvény. E tekintetben a BOTS különleges átvilágítási intézkedéseket (a továbbiakban: „DD-intézkedések”) és „ismerd meg az ügyfeled” ellenőrzéseket (a továbbiakban: „KYC”) végez. Továbbá a BOTS megosztja ügyfeleinek törvényileg előírt személyes adatait kriptovaluta-tőzsdei szolgáltató partnereivel, ha ezek a szervezetek azt a pénzmosás elleni szabályozással kapcsolatos kötelezettségeiknek megfelelően kérik.
 • 24. Különböző tényezőktől függően, mint például az ügyfél által létrehozni kívánt fiók típusa (privát vagy vállalati fiók), az ügyfél kockázati szintje, az ügyfél származási országa, a 8. szakaszban leírt szolgáltatások használatával végrehajtott tranzakciók összértéke és bármely más releváns tényező, a BOTS vagy átfogó DD-intézkedéseket alkalmaz a privát fiókok esetében, vagy átfogó DD-intézkedéseket alkalmaz a jogi személyek esetében, vagy fokozott DD-intézkedéseket alkalmaz. A BOTS folyamatos DD-intézkedéseket is alkalmaz az üzleti kapcsolatok folyamatos nyomon követése érdekében. 
 • 25. Az adott üzleti kapcsolatra vonatkozó tényezőktől függően a természetes személy ügyféltől az alábbi adatforrások közül egy vagy több megadása kérhető:
 • A) A vezeték- vagy utónév az útlevelükben leírtak szerint;
 • B) E-mail-cím/telefonszám;
 • C) Lakcím;
 • D) Születési dátum és hely;
 • E) Az ügyfél arcának vizuális képe, kézzel írt feljegyzéssel az aktuális dátummal;
 • F) Az ügyfél személyazonosító okmányának vizuális képe;
 • G) Az ügyfél vagyonának forrásaival kapcsolatos kérdésekre adott válaszok;
 • H) További információk a tranzakciók forrásáról;
 • I) Az ügyfél nyilatkozata arról, hogy a BOTS szolgáltatásaival kapcsolatban használt bankszámla a saját személyes bankszámlája; 
 • J) Fizetés a BOTS-nak az ügyfél nevére nyitott számláról egy EGT-tagállamban bejegyzett vagy üzleti tevékenységet folytató hitelintézetben
 • K) További dokumentumok, adatok vagy információk, amelyek szükségesek lehetnek az ügyfél személyazonosságának megállapításához és ellenőrzéséhez. 
 • 26. A jogi személy Ügyféltől a következő adatforrások megadása kérhető:
 • A) A Kereskedelmi Kamara regisztrációs száma;
 • B) Törvényes név;
 • C) Jogi forma;
 • D) Bejegyzett cím;
 • E) Működési ország;
 • F) Jogi személyek azonosítója és szabályozója (adott esetben);
 • G) A vállalat helyzete;
 • H) A tényleges tulajdonos(ok) személyazonossága;
 • I) Válasz egy PEP-ellenőrzési kérdésre;
 • J) Válasz a pénz forrására és a tevékenységi területre vonatkozó kérdésre;
 • K) Képviselők;
 • L) A vállalat szervezeti rajza egészen a természetes személy tulajdonosokig (tényleges tulajdonos[ok]ig);
 • M) A Kereskedelmi Kamara kivonata;
 • N) A tényleges tulajdonos(ok) útlevelének másolata;
 • O) A képviselők képviseleti jogainak igazolása;
 • P) További dokumentumok, adatok vagy információk, amelyek szükségesek lehetnek az ügyfél személyazonosságának megállapításához és ellenőrzéséhez. 
 • 27. A BOTS az ügyfelek személyazonosságát az ügyfél-átvilágítási szabályzatnak, a szankciós átvilágítási szabályzatnak és a tranzakciók nyomon követési szabályzatának megfelelően ellenőrzi. A BOTS és/vagy a BOTS kriptovaluta-tőzsdei szolgáltató partnere a KYC-t olyan ellenőrzésre szakosodott professzionális piaci felek segítségével végzi, mint a SwiftDil. Minden ügyfél köteles betartani a BOTS vonatkozó AML- és KYC-eljárásait.
 • 28. A BOTS alapos KYC-t végez a kapcsolatai tekintetében, ezek közé tartoznak a pénzügyi vállalatok között létrejött kapcsolatok, amelyek során az egyik intézmény szolgáltatásokat nyújt a másiknak, beleértve az olyan szolgáltatásokat, mint a készpénzkezelés, pénzátutalások, tranzitszámlák, valutaváltási szolgáltatások és értékpapírügyletek, beleértve a kriptovalutákkal kereskedő platformokat is. A BOTS csak olyan kriptovaluta-tőzsdékkel dolgozik együtt, amelyek kiváló mutatókkal rendelkeznek az AML-megfelelőségük tekintetében. A BOTS-szal együttmüködő kriptovaluta-tőzsdék kiválasztása a KYC szerint rendszeresen változik, amelyet a BOTS függetlenül és az ellenőrzésre szakosodott professzionális piaci felekkel együtt végez. 
 • 29. A BOTS csak a tiszta kriptovaluták alkalmazáson belüli vásárlását támogatja; nem támogatja a tokeneket, az ICO-kat és az olyan névtelen valutákat, mint a Monero és a Dash.

LEMONDÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
 • 30. Az ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a végrehajtottként vagy befejezettként megjelölt megbízásokat vagy tranzakciókat nem lehet törölni, megváltoztatni vagy visszafordítani.
 • 31. A BOTS bármikor, bármilyen okból, azonnali hatállyal törölheti vagy megtagadhatja bármely megrendelés feldolgozását, beleértve, de nem kizárólagosan, ha ezt a jogszabályok előírják; ha ez a BOTS jó hírnevének védelme érdekében szükséges; és/vagy ha felmerül a gyanú, hogy a tranzakció illegális tevékenységet foglal magában, beleértve a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását, a csalást vagy bármilyen (pénzügyi vagy egyéb) bűncselekményt.
 • 32. Az ügyfelek jogosultak visszatérítésre, ha nem tudják vagy nem akarják teljesíteni a BOTS DD-intézkedéseit és ügyfélazonosítását (KYC-jét), beleértve, de nem kizárólagosan, a kért ügyfelazonosító (KYC-) dokumentumok BOTS rendelkezésére bocsátását.
 • 33. Az ügyfél jogosult visszatérítésre, ha a BOTS hibájából jogosulatlan vagy helytelen tranzakcióra kerül sor, feltéve, hogy az ügyfél az esemény bekövetkezésétől számított 72 órán belül értesítette a BOTS-ot, és az ügyfél nem csalárd módon, szándékosan vagy gondatlanságból cselekedett.

A BOTOK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ALKALMASSÁGA
 • 34. A BOTS platform és a BOTS által kínált szolgáltatások általában olyan ügyfelek számára alkalmasak, akik önállóan és segítség nélkül fektetnek be. Ezek olyan ügyfelek, akik tisztában vannak a gazdasági fejleményekkel, érdeklődnek a befektetések iránt és tapasztalattal rendelkeznek, tisztában vannak a kockázatokkal, és készek a kockázatok pénzügyi és érzelmi viselésére. 
 • 35. A BOTS platform és a BOTS által kínált szolgáltatások nem megfelelőek egyes ügyfelek számára. Ezek olyan ügyfelek, akik nem képesek viselni a befektetéssel járó kockázatokat, és/vagy viszonylag kis jövedelemmel és vagyonnal rendelkeznek, és/vagy nem értik a befektetés kockázatait, és/vagy nem tudnak önállóan és segítség nélkül befektetni. 
 • 36. Továbbá, a BOTS platformot nem szabad valódi kriptovalutákkal való kereskedésre használni a következő helyzetekben:
 • A) Ha a potenciális ügyfél lakóhelye olyan ország, amelyben a kriptovaluták általában vagy az adott potenciális ügyfél esetében illegálisak. 
 • Vegye figyelembe, hogy ha a BOTS ügyfele az Egyesült Államokba költözik, köteles eladni a befektetéseit és lezárni a fiókját.
 • B) Ha egy potenciális ügyfél gondnokság vagy gyámság alá került, és gondnoka vagy gyámja nem adott rá engedélyt. Ahhoz, hogy a gyámot vagy gondnokot a BOTS hivatalosan elismerje, a bírósági kinevezési végzést el kell juttatni a BOTS-hoz. A megbízásnak kifejezetten meg kell említenie a kriptovaluta-kereskedést. 
 • C) Ha a potenciális ügyfél kiskorú, és a szülei/gondviselője kifejezett engedélye nélkül cselekszik. 

A BOTOK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KORLÁTOZÁSAI
 • 37. Felhívjuk figyelmét, hogy a BOTS nincs bejegyezve/engedélyezve értékpapír-brókerként vagy -kereskedőként, befektetési tanácsadóként, hitelintézetként, befektetési szolgáltatóként vagy bármely kapcsolódó vállalatként/intézményként egyetlen állami értékpapír-felügyeleti hatóságnál sem. 
 • 38. Felhívjuk figyelmét, hogy a BOTS nem kínál bányászattal kapcsolatos szolgáltatásokat; kezdeti valutafelajánlásokat (ICO-k); pénzügyi eszközöket; kriptovaluta-határidős kereskedést és egyéb kripto-értékpapírokkal vagy kvázi értékpapírokkal való kereskedést, amelyek nem bevett bankoktól, értékpapírcégektől, határidős bizományos kereskedőktől (FCM) és/vagy nem jóváhagyott pénzügyi intézményektől származnak és/vagy nem felelnek meg az összes vonatkozó törvénynek.
 • 39. A BOTS nem kínál kriptovalutát semmilyen jogi vagy természetes személynek olyan speciális feladatok elvégzéséért cserében, mint például a mobilalkalmazások letöltése, más felhasználók letöltésre való ösztönzése, közösségi hálózatokon való közzététel, stb. 
 • 40. A BOTS nem nyújt befektetési tanácsadást. 

A BOTOK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁNAK FŐ KOCKÁZATAI
 • 41. A BOTS által nyújtott szolgáltatások használatának fő kockázata a 8. szakaszban leírtak szerint az, hogy az ügyfél elveszítheti a BOTS-fiókjára befizetett pénzének egy részét vagy egészét. Ezért az ügyfélnek nem szabad olyan pénzzel kereskednie vagy befektetnie, amelynek elvesztését nem engedheti meg magának. Fontos, hogy az ügyfél teljes mértékben tisztában legyen a kockázatokkal, mielőtt úgy dönt, hogy igénybe veszi a BOTS által nyújtott szolgáltatásokat.
 • 42. Az ügyfél által tapasztalt tényleges hozamok és veszteségek számos tényezőtől függően változnak, többek között a piaci viselkedéstől, a piaci mozgástól és a kereskedés méretétől függően. Befektetéseik értéke emelkedhet vagy csökkenhet. Általában minél magasabb a várt haszon, annál nagyobb a (nagy) veszteség esélye.
 • 43. A kriptovaluta az érték digitális ábrázolása, amely csereeszközként, elszámolási egységként vagy értéktárolóként működik, de nem rendelkezik törvényes fizetőeszközi státusszal. A kriptovalutákat általában egyetlen kormány vagy központi bank sem támogatja. A kriptovaluta-piacokat és -tőzsdéket nem szabályozzák a tőke-, opciós, határidős vagy devizabefektetéseknél elérhető ellenőrzések vagy ügyfélvédelem. 
 •  
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
 • 44. A jelen megállapodásban foglaltak nem zárják ki vagy korlátozzák a BOTS felelősségét, amennyiben az alkalmazandó jog szerint nem zárható ki vagy nem korlátozható. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a BOTS a platform közvetítője. A BOTS nem felelős a platformon található botokért. Továbbá, a botmegbízásokhoz kapcsolódó kockázatok és költségek a megbízást adó ügyfeleknél maradnak. A BOTS nem vállal felelősséget az ügyfelekkel szemben a botok BOTS platformon történő használatából eredő esetleges károkért. Emellett a BOTS platformot „adott állapotban” és „ahogy rendelkezésre áll” alapon biztosítják, és az ügyfél ezennel kizár minden kifejezett, hallgatólagos, törvényes vagy egyéb garanciát, különösen az eladhatóság, a meghatározott célra való alkalmasság, a jogcím és a jogsértésmentesség minden hallgatólagos garanciáját, beleértve minden olyan garanciát, amely az üzletmenetből, a használatból vagy a kereskedelmi gyakorlatból ered. A kétségek elkerülése végett, a BOTS nem nyújt működési garanciát vagy bármiféle jótállást. 
 • 45. Felhívjuk figyelmét, hogy a BOTS képviselői által kifejtett nézetek nem jelentenek ajánlást arra vonatkozóan, hogy egy adott kriptovaluta (vagy token/eszköz/index), kriptovaluta-portfólió, tranzakció vagy befektetési stratégia alkalmas bármely konkrét személy számára. Nincs kijelentve, hogy bármely befektetési stratégia kereskedési nyereséget vagy veszteséget fog-e elérni, vagy ilyen nyereség vagy veszteség valószínűsíthető-e.
 • 46. A BOTS által kínált szolgáltatások és információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. A BOTS a törvény által megengedett legteljesebb mértékben nem vállal felelősséget az ügyfelekkel vagy bármely más természetes vagy jogi személlyel szemben a BOTS platformon és weboldalon, hírlevélben és a BOTS bármely képviselője által nyújtott információk minőségéért, pontosságáért, teljességéért, megbízhatóságáért vagy időszerűségéért, illetve bármely közvetlen, közvetett, következményes, véletlenszerű, különleges vagy büntető jellegű károkért, amelyek a BOTS által bármely természetes vagy jogi személynek nyújtott információk használatából eredhetnek (beleértve, de nem kizárólagosan, az elmaradt nyereséget, a lehetőségek elszalasztását, a kereskedési veszteségeket és az ezen információk pontatlanságából vagy hiányosságából eredő károkat).
 • 47. A kriptovaluta-kereskedéssel kapcsolatos minden kockázat az ügyfeleket terheli.
 • 48. Az ügyfelek által a BOTS mobilalkalmazáson keresztül használható befektetési stratégiák múltbeli teljesítménye nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. Nem szabad feltételezni, hogy bármely befektetési stratégia jövőbeli teljesítménye nyereséges lesz, vagy megegyezik az egyező korábbi teljesítményszintekkel. A BOTS mobilalkalmazáson keresztül kínált befektetési stratégiák használatával kapcsolatos bármilyen kockázat továbbra is az ügyfeleket terheli.

KÁRTALANÍTÁS
 • 49. Az ügyfél ezennel vállalja, hogy kártalanítja, védi és mentesíti a BOTS-ot minden felelősségtől, kártérítéstől és költségtől (beleértve a rendezési költségeket és az észszerű ügyvédi díjakat), amely harmadik felek következőkkel kapcsolatos követeléseiből erednek:
 • A) az ügyfélnek a BOTS platform használatával kapcsolatos magatartásából eredő bármilyen sérülés vagy kár; és
 • B) a jelen megállapodásnak az ügyfél általi megszegése vagy bármely alkalmazandó jogszabály, rendelet vagy utasítás megsértése.

ELJÁRÁS AZ ÜGYFÉL HALÁLA ESETÉN
 • 50. Az ügyfél halála esetén az ügyfél örököse(i) lép(nek) átmenetileg az ügyfél helyébe, mint a megállapodás szerződő fele(i). 
 • 51. Ahhoz, hogy az örökös(ök) személyazonossága megállapítható legyen, az örökös(ök)nek el kell küldeniük a BOTS-nak egy hagyatékátadó végzést vagy más, az öröklés bizonyítékaként használható dokumentumot. Ezt követően az örökös(ök) a hagyaték felosztásáig folytathat(nak) tranzakciókat. 
 • 52. Abban az esetben, ha az örökös(ök) az örökség felosztása után is szeretné(k) megtartani a BOTS-fiókot, új megállapodást kell kötniük a BOTS-szal.
 • 53. Abban az esetben, ha a BOTS nem tudja megállapítani, hogy ki(k) az elhunyt ügyfél örököse(i), a BOTS további értesítésig változatlanul hagyja az elhunyt ügyfél befektetéseit a BOTS platformon.

A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE
 • 54. A megállapodást mind az ügyfél, mind a BOTS megszüntetheti. A BOTS fenntartja magának a jogot, hogy a másik félnek küldött hivatalos és egyértelmű üzenettel, kéthetes felmondási idővel bármilyen okból megszüntesse a megállapodást. Az ügyfelek bármilyen okból azonnal megszüntethetik a megállapodást, ha hivatalos és egyértelmű üzenetet küldenek a BOTS-nak.  Bizonyos esetekben (pl. kétség esetén) a BOTS kérheti az ügyféltől, hogy hivatalos levélben jelezze, hogy az ügyfél szeretné megszüntetni a megállapodást. 
 • 55. Az alábbi helyzetekben a megállapodás azonnal megszűnik, és a BOTS nem köteles előzetesen levelet küldeni az ügyfélnek, amelyben jelezné, hogy a BOTS fel kívánja mondani a megállapodást:
 • A) Az ügyfél fizetésképtelen;
 • B) Az ügyfél jogszabályban előírt adósságátütemezési terv hatálya alá tartozik;
 • C) Az ügyfél kérte a fizetési kötelezettségek felfüggesztését;
 • D) Az ügyfelet gondnokság alá helyezték;
 • E) Az ügyfél nem képes önálló befektetésre, és a BOTS által nyújtott szolgáltatások nem megfelelőek számára;
 • F) A BOTS-ot jogszabály, rendelet, illetékes bírósági határozat vagy más illetékes hatóság kötelezi erre;
 • G) A BOTS úgy ítéli meg, hogy az ügyfél megsérti a megállapodásban foglalt rendelkezéseket, vagy az alkalmazandó jogszabályokat vagy szabályozást, vagy összeférhetetlen a BOTS ügyfél-átvilágítási szabályzatával, szankciós átvilágítási szabályzatával vagy tranzakció-ellenőrzési szabályzatával;
 • H) a BOTS alaposan gyanítja az illegális tevékenységet, beleértve a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását, a csalást vagy bármilyen (pénzügyi vagy egyéb) bűncselekményt;
 • I) A BOTS bármely harmadik fél szolgáltató partnere megtagadja, hogy az ügyfélnek a BOTS által nyújtott szolgáltatásokat nyújtsa; 
 • J) vis maior események, beleértve a működési és műszaki hibákat; és
 • K) a BOTS kérésére az ügyfél elmulasztotta megadni a BOTS-nak az információkat, vagy a megadott információk nem felelnek meg a BOTS követelményeinek.
 • 56. Amennyiben a BOTS a fent említett okok bármelyike miatt felmondja a megállapodást, az ügyfél a 22. szakasznak megfelelően felveheti tőkéjét a BOTS platformról a személyes bankszámlájára.

PANASZ BENYÚJTÁSA
 • 57. Ha az ügyfélnek panasza van, a következő címre küldheti azt: complaint@revenyou.io. Hivatalos panaszokat csak e-mailben lehet benyújtani. A panaszos nevét és telefonszámát vagy a fiókhoz kapcsolódó e-mail-címét fel kell tüntetni. Az e-mailnek tartalmaznia kell a panasz részletes adatait is. A panasz jellegétől függően a BOTS további információkat vagy képernyőképeket kérhet a panaszos BOTS-fiókjáról.
 • 58. Amint a BOTS megkapja a panaszos e-mailjét, a panaszos e-mail-címére elektronikus átvételi elismervényt küldünk arról, hogy a BOTS megkapta a panaszt, és jelenleg a megoldáson dolgozik. Ha további információkra van szükség, a BOTS kérvényt nyújt be erre vonatkozóan. A BOTS a panasz beérkezésétől számított két (2) hónapon belül igyekszik megoldani a problémát. 
 • 59. Az ügyfél panaszának kivizsgálása során a BOTS megvizsgálja a panasz tárgyát, a benyújtott dokumentációt és információkat, valamint a BOTS nyilvántartásában szereplő bizonyítékokat. Ha további információkra van szükség, a két (2) hónapos határidőn belül kérést intéznek a panaszoshoz. Ha a panaszos több mint (5) munkanapot vár a válaszadásra, a két (2) hónapos határidő meghosszabbodik a panaszos által a válaszadásra fordított napok számával. Abban a valószínűtlen esetben, ha a BOTS nem tud a megadott határidőn belül válaszolni, a panaszost értesítik. A BOTS új időkeretet ad meg a panaszhoz.
 • 60. A panasz akkor tekinthető megoldottnak vagy lezártnak, ha a BOTS írásban elküldte a panaszosnak a végleges választ. Ha a panaszos két (2) héten belül nem válaszol a kommunikációra vagy a BOTS végleges válaszára, a BOTS a panaszt lezártnak tekinti.

EGYÉB
 • 61. A jelen megállapodás a felek között létrejött teljes megállapodást tartalmazza a jelen megállapodás tárgyát illetően, és minden korábbi megállapodás vagy megegyezés helyébe lép. 
 • 62. A BOTS fenntartja a jogot, hogy ezt a megállapodást bármikor módosítsa. Ha a BOTS jelentős mértékben megváltoztatja a megállapodást, az ügyfeleket a BOTS hírlevélen keresztül értesítik (ha az ügyfél e célból megadta a BOTS-nak az e-mail-címét), és az aktualizált megállapodással együtt üzenetet tesznek közzé a BOTS weboldalán. A BOTS platform használatának folytatásával az ügyfelek tudomásul veszik a megállapodás legújabb verzióját. Ha az ügyfél nem ért egyet a megállapodással, nem veheti tovább igénybe a BOTS által nyújtott szolgáltatásokat.
 • 63. Ha a BOTS nem hajtja végre a jelen megállapodást (vagy annak egyes részeit), ez nem értelmezhető beleegyezésként vagy lemondásként a későbbi időpontban vagy egy másik ügyféllel szemben történő érvényesítés jogáról.
 • 64. Az ügyfelek a jelen megállapodásból eredő jogokat és kötelezettségeket nem ruházhatják át harmadik félre.
 • 65. E megállapodás bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti e megállapodás bármely más rendelkezésének érvényességét vagy végrehajthatóságát. Bármely ilyen érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyébe egy érvényesnek és végrehajthatónak tekintett rendelkezés lép, vagy úgy kell tekinteni, hogy helyébe egy olyan rendelkezés lép, amelynek értelmezése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés szándékához.

ÉRTELMEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 
 • 66. Ha a jelen megállapodás szövegösszefüggése vagy kifejezett rendelkezése másként nem rendelkezik, a jelen megállapodásban levő szakaszok és/vagy rendelkezések címei és alcímei kizárólag a kényelmet és a hivatkozást szolgálják, és nem befolyásolják a jelen megállapodás bármely rendelkezésének jelentését vagy felépítését.
IRÁNYADÓ JOG
 • 67. Ez a megállapodás kizárólag Magyarország jogszabályainak hatálya alá tartozik. A jelen megállapodás angol nyelvű változata az irányadó.